natpis cover boja-02

SAŽECI

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
INSTRUCTIONS FOR WRITING AND SUBMITTING ABSTRACTS

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će objavljeni u Suplementu časopisa Pharmaca. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). / Participants who would like to present an oral or poster presentation should submit an abstract for consideration by the Scientific Committee. The abstracts should be submitted in Croatian or English, and will be published in Supplement of Pharmaca journal. The Scientific Committee will determine whether the abstract will be accepted for an oral or poster presentation.

Upute za pisanje sažetaka / Instructions for Writing Abstracts

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku / abstract should be written in Croatian or English
 • opseg sažetka: do 350 riječi / abstract length: up to 350 words
 • font za pisanje sažetka: Arial 10 pts / font should be Arial 10 pts
 • naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
  abstract headlines should be written in capital letters Arial 12 pts
 • ime i prezime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima, bez titule / first and last name of the author who will present the peper should be capitalized, without title
 • imena i prezimena koautora bez titula pisati pisanim slovimaco-authors’ first and last name without titles
 • naziv institucije, grada i države autora i koautoraauthor’s and co-author’s name of institution, city and country
 • e-mail adresa autora / author’s e-mail address
 • tekst stručnog sažetka: slobodna forma / text of the professional abstract: free stile
 • tekst znanstvenog sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak, literatura / text of the scientific abstract: aim, methods, results, conclusion, references
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autororiginal abstracts will not be proofread – linguistic accuracy is the responsibility of the author
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen / previously published abstract will not be accepted

Upute za slanje sažetaka / Instructions for Submitting Abstracts

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca na kongresnoj internetskoj stranici:
Abstracts should be submitted only via the online submission form available on the Congress web site: 
www.alzheimer-croatia2022.com

Molimo pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo ne šaljite više kopija istog sažetka. / Please follow the instructions on the congress web site step-by-step. Please do not submit multiple copies of the same abstract.

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak prosljeđen na ocjenu Znanstvenom odboru zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespodenciji vezanoj uz sažetak.You will receive confirmation that your abstract has been forwarded to the Scientific Committee for review, indicating the abstract number which it has been allocated. Please refer to the abstract number in all correspondence regarding the abstract.

Rok za slanje sažetaka: 
Deadline for submitting abstracts: 

Rok za prihvaćanje sažetaka: 
Deadline for accepting abstracts: